Публикации и новини

Научете повете за STEM

project-based-learning-min

Проектно-базирано обучение (ПБО): Ключ към активно обучение

В съвременния свят образованието се променя бързо, като се стреми да отговори на новите предизвикателства и потребности на учениците.

holoanatomy1-min

Виртуалната реалност и STEM: Иновации в учебния процес

Виртуалната реалност (VR) е иновативна технология, която все по-често намира приложение в различни сфери на живота, включително и в образованието.

miller-169hero-jumpstem-shutterstock-min (1)

Успешното внедряване на STEM в българските училища

В днешното общество науката, технологиите, инженерството и математиката играят все по-голяма роля в образованието на учениците за бъдещето.

STEM_-03

Значението на STEM образованието

STEM образованието (наука, технологии, инженерство и математика) е все по-популярен подход към обучението, особено в средните училища.